Author Archives: ለ አእምሮ / Le'Aimero

ቀኃሥ ና ማርቲን ሉተር ኪንግ

ከ  ታ ሪ ክ   ሰ ነ ድ:-

HSI-MLK-format

ቀኃሥ ና ማርቲን ሉተር ኪንግ

ድሣው አመተ ምህረት የእኩልነት ጥያቄ ዘመን ነበር። በ1969 (...) የሰብዓዊ መብት ታጋዩ ዶ/ር ማርቲን ሉተር ኪንግ በዘረኞቹበነጭ ዘር በላይነት”  በሚያምኑ ነፍስ ገዳዮች የተገደለበት ዓመትም ነበር።

የማርቲን ሉተር ኪንግ ጥያቄ “…የመገንጠልሳይሆን የነጮችና የጥቁር ዘሮች የእኩልነት ጥያቄ ነበር።

በዚያን ዘመን ለማስታወስ በአገራችን በኢትጵያ ወጣቱ ትውልድ በብዙዎቹ ዘንድ ያኔ ማንነቱ ምን እንደሆነ እንደአሁኑ ዘመን በግልጽ በአልታወቀው አይዶሎጂ ተሳከረው ከእኩልነት አልፎ የሚሄደውን “…የመገንጠልጥያቄም በአገራችን ለመጀመሪያ ጊዜኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ብለውበስታሊን ስም ተነስተው አሁን ያለንበት ሁኔታ ውስጥ ሳያመዛዝኑ  ከተውን ሄደዋል።

የዘረኝነት የፖለቲካ ጉዞና ተንኮል የገባቸው ቀ ኃ ሥ በማርቲን ሉተር ኪንግ መገደል ሃዘናቸውን ለመግለጽ ከመንገድ ወጥተው፣ ለጥቁር ህዝብና ትግል ወገናዊነታቸውን ለመግለጽ ወላጆቹንም ለማጽናናት፣ ፎቶውና ጋዜጣው ላይ የሰፈረው ዜና እንደሚያሳየው የአበባ ጉንጉን መቃብሩ ላይ አስቀምጠው መንገዳቸውን ቀጥለዋል።

  

ለአእምሮየጥር 2006 / January 2014/ እትም፣ቅጽ 2 ቁጥር 6