እምቢ በል!

ማን ነው የሚለየው!

ማን ነው የሚለየው፣

ትውልድ

ፍም እሳት ነው!

እምቢ በል! እምቢ በል! እምቢ ይላል!

እምቢ እምቢ እምቢ!

ዝናዬ ዝናዬ ኧረ ዝና!

አእምሮ / የጥቅምት 2006/October 2013 /ፍትህ ና ፍርድ/ እትም፣ቅጽ 2 ቁጥር 3

መልስ ካሎት/ Reply (to comments):

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s