Daily Archives: June 10, 2013

ከኪነ፥ጥበብ ዓለም

ማይስትሮ ግርማ ይፍራሸዋ

ከኪነ፥ጥበብ ዓለም፤ ማይስትሮ ግርማን፣ በዶክተር አሸናፊ ከበደ ፈለግ ሲጓዝ፣ እስቲ እንተዋወቀው!

ንውዩን ፍለጋ ብቻ፣ የቆየውን እንደማይሆን እናድሳለን፣ በማለት፣ ያልበቁ ባለ ሙያዎች፣ ጆሮአችንን እንደሚያደክሙት ሳይሆን፣ እንደ መንፈስ መነቃነቅ በሚቃጣቸው ጣቶቹ፣ ፒያኒስት ግርማ ከሙዚቃችን ውበት ጋር ያገናኝናል። ውበት ይጋብዘናል !

ዩትዩብ ውስጥ በድረ ገጽ ላወጡልን ባለጉዳዮች ምስጋን እያቀረብን፣ እነሆ ለእናንተም ይሁን፥

NYT Music Review

***

ሕግ፥ነክ ማስታወሻዎች / Disclaimer & Legal Statements > Le’Aimero’s Disclaimer