ግንቦት 25

ግንቦት 25 / 2005/

የ ኢትዮጵያ 21ኛው ክፍለ፥ዘመን

የተጀመረበት ቀን ሊሆን ይችላል!

ትግሉ እንዲቀጥል፣

አንዳንድ ቁም ነገሮች…

history-01

__________________________________

I/ አንደኛ

– በተለይም የግብጽ ወጣቶች በምን ዘይቤና ብልሃት ወደ ህዝቡ  ልቦናና መንፈስ ወስጥ  ሰርጾ በመግባት፣ በሰላማዊ አመጽ፣ በአልገዛም ባይነት፣ ያን እስተአፍጢሙ ድረስ የታጠቀን

የሙባረክ መንግሥትን እንዴት እንዳምበረከኩ፤

– መንግሥት በሰላማዊ ታጋይነታቸው ብቻ ፈርቶዋቸው (መንግሥት የታጠቀ ቡድን አይፈራም!) በእስር ላይ የሚያማቅቃቸው፣ የመብት ተሟጋች ወገኖቻችንን በሙሉ፣ መንፈሳቸውን ያጠናክርልን እያልን፣

እኛም ከዳርእስከ ዳር ዘርና ሃይማኖት ሳይለየን፣

አዎ በ መሪው፥ቃል፣ በ “አንለያይም ! አንለያይም !„ መሠረት፣

ግንቦት 25 / 2005/ ን

የ ኢትዮጵያ 21ኛው ክፍለ፥ዘመን የተጀመረበት ቀን አድርገን፣ ትግሉን ለመቀጠል፣

ያን የውድ ሃገራችንን ምድር በሰላማዊ ትግል እንዴት እኛም ልናንቀጠቅጠው

እንደምንችል የሚጠቁሙ፣ በተለይ በአፍላው የግብጽ ወጣቶች ትግል ጊዜ፣

ከግብጽ ሰላማዊ አመጽ፣  ለሃገራችን ተጨባጭ እውነታ፣ ምን ምን ለመማር እንደምንችል፣

አንዳንድ ማስታወሻዎች አሉኝ፥— ተመልከቱት፥

Short Lessons …. From NEW EGYPT –

HOW They Did It!

________________________________

II/ ሁለተኛ

የ ኢትዮጵያ 21ኛው ክፍለ፥ዘመን

የወጣቱ ነው፤ ስለሆነም የኢትየጵያ ወጣት ሚናንም

ትንሽ ጠለቅ ብሎ መመልከት ያስፈልጋል፥ ይጠቅማል፥

A Simple Algebra of Social-Dynamics –

The Role of the Youth

A social collective is populated by different multiplicities of actors, with different preferences of interests and attractors of meanings. If all actors are collectively designated as agency, we can call them „The Human Agency”. This Agency can be divided ( to make the social analysis and its dynamics as simple as possible) into three big […]

III/ ሦስተኛ

________________________________________

የኢትዮጵያም 21ኛው ክፍለ፥ዘመን ለውጥ መሠረታዊ መሆን አለበት፣

ይህ ይሆን ዘንድ ምን ዓይነት መሰረታዊ ግንዛቤ ማድረግ ያስፈልጋል?

መሠረታው ሃሳቦች፥

A Short Note on Ethiopian Political Change in Systemic Thinking

Social relations and the nature of conflict in a community (family, community or state etc.) are, according to Alexander Wendt, characterized by the sense of perception as enemies (Hobbesian), rivals (Lockean) & friends (Kantian). But I would add “the other”, which has to be utterly “new” or should look like substantially different from the perspective of all […]

________________________________________

IV/ አራተኛ

በመጨረሻም ከሁሉም ይልቅ ስረ፥መሠረታዊ የሆነው፣

አስርቱ ፍሬ ነገሮች፣ ስለሥልጣንና

የሥልጣነ ቢስነት/ የደካማነት ውስጣዊ ተንቀሳቃሽ ግንኙነት

Ten Theses on the Inner Dynamics of Power and Powerlessness

__________________________________________________________________________________________________________________________

1.

በህግም ሆነ በመዋቅር ክልል ውስጥና ከዚያም ባሻገር፣

በግላዊ መስተጋብር ውስጥ፣ ሌላኛው

በ እ ኔ ላ ይ ሥልጣን የሚኖረው፣ እኔ ለ እ ር ሱ ለመስጠት የፈቀድኩለትን

ያህል ብ ቻ  ነ ው!

2.

የባለሥልጣኑንም ሆነ የደካማውን/ ሃይለ ቢስነት፣ ክብርንና

የሥልጣኑን አንጻራው ተጽዕኖ በብዛት የሚመጥነው፣ ራሳችን

የምንሰጠው ከፍተኛ ዋጋ ነው።

3.

በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ፣ ማጎንበስ አለብን ብለን የምናምንለት

ከፍተኛ ሥልጣን

በአብዛኛውን ጊዜ በተጨባጭየሚመነጨው፣

ሥልጣንን ከመቀበል የገዛ ፈቃደኝነት ወይንም የተለምዶ ሃይል ነው።

4.

ደካማነት/ ሃይለቢስነት መጀመሪያ የሚከሰተው በራሳችን ጭንቅላት ውስጥ ነው፤

እራሳችን በራሳችንና፣ በአስተሳሰብ ዘይቤያችን ነው፣

እራሳችንን ተገዢ አድርገን የጥንካሬያችን እንቅፋት የምንሆነው።

5.

ይበልጡን ግዜ በብዛት የምናስበው በክፉና እራሳችንን ሽባ

በሚያደርግ መንገድ ነው።

ለለውጥ ያሉትን በቂ ደግ እድሎችንና አጋጣሚዎችን አናይም!

6.

እያንዳንዱ ለውጥ የሚጀምረው በራሳችን ውስጥ ነው።

7.

እያንዳንዱ ለውጥ የሚጀምረው በራሴ የሃላፊነት ክልል ውስጥ ነው

8.

ብዙውን ግዜ ንቁና አዲስ ነገር በሚፈጥሩ ጥቂት ሰዎች ዘንድ

ያለውን ጠንካራ ሃይል ፤

እንዲሁም በማህበራዊ ሥረ መሠረት ደረጃ ያለውን የመተባበር ሃያልና ድፍረት ብዙውን ግዜ ኣሳንሰን እናያለን።

9.

የሚረባ ፍሬ ነገር የሚገኘው ፣ ሃይልን በመረዳት ሲገለገሉበት፣ ሌላውን ለመቆጣጠር በሚሻ መልኩ ሳይሆን ፤

ነገር ግን ለጋራ ፍላጎትና ለመልካም ህይወት፣ ለተቻለው ብዛት ሁሉ፣

በጋራ ጥረት ሃይልን ሲገነቡበት ነው።

ይህ ነው፣ የራሳችንና የሚገባንን ፍላጎት ከማህበራዊ ና

ከፖለቲካዊ ትብብር ጋር የምናቀናጅበት፣

ዴሞክራሲያዊው መንገድ።

10.

ሃይለ ደካማነትን ለማሸነፍ ዕውቀት፣ትዕግስትና (በራስ)

መተማመንን ይጠይቃል።

*

*1) Reprinting & Translation of these extracts granted in this form by

Copyright © 2005 by Professor Dr. Gerd Meyer

መልስ ካሎት/ Reply (to comments):

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s